Туризъм за възрастни 55+

В периода 20 – 21 юли 2021 в хан „Мадона“, Фалковец, се проведе финалната конференция, по проект „Туризъм за възрастни, опит 55“

В периода 20 – 21 юли 2021 в хан „Мадона“, Фалковец, се проведе финалната конференция, по проект „Туризъм за възрастни, опит 55“.

В нея взеха участие 30 представители на целевата група. По време на събитието се представиха постигнатите резулти по проекта, обмениха се идеи и добри практики и се обсъдиха бъдещи съвместни инициативи и проекти.

Това беше и заключителното събитие по проекта.

В периода 13, 14 и 15 юли 2021 г.се проведе тестова туристическа обиколка в региона на Видин и Зайчар по проект „Туризъм за възрастни с опит 55+“.

 

В периода 13, 14 и 15 юли 2021 г.се проведе тестова туристическа обиколка в региона на Видин и Зайчар по проект „Туризъм за възрастни с опит 55+“. В обиколката се включиха 10 участника над 55 години, от които 5 от Сърбия и 5 от България. В края на тура, участниците оцениха положително тура.

 

На 02 – 03 юли 2021г. се проведе вторият уъркшоп по проект “Туризъм за възрастни – опит 55 +”

 

На 02 – 03 юли 2021г. се проведе вторият уъркшоп по проект “Туризъм за възрастни – опит 55 +”, реф. № CB007.2.12.056 по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия, съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ II за програмния период 2014 – 2020.

В уъркшопа взеха участие представители на местни власти, туристически организации, НПО и други заинтереусовани страни.

По време на събитието те се запознаха с разработените по проекта продукти и одобриха финалната версия на туристическите маршрути, разработени в рамките на проекта.

На 29 – 30 юни 2021г. се проведе първият уъркшоп по проект “Туризъм за възрастни – опит 55 +”

На 29 – 30 юни 2021г. се проведе първият уъркшоп по проект “Туризъм за възрастни – опит 55 +”, реф. № CB007.2.12.056 по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия, съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ II за програмния период 2014 – 2020.

В уъркшопа взеха участие представители на местни власти, туристически организации, НПО и други заинтереусовани страни. По време на събитието те се запознаха с разработените по проекта продукти, Проучване на нуждите при пътуване на възрастните хора и добри практики от ЕС и База данни за разработване на туристически продукт за туристи над 55 години в област Видин и Зайчар.

Предстои на 2 и 3 юли 2021 в Сърбия да се проведе втория уъркшоп по проекта.

 

Намерихме си петият последен участник за тестовата туристическа обиколка

Намерихме си петият последен участник за тестовата туристическа обиколка в периода 13 – 15 юли 2021г. Благодарим, че ни се доверихте и решихте да се включите в нашия тур!

Спешно се търси един участник за тестова туристическа обиколка в периода 13 – 15 юли 2021

 

Спешно се търси един участник за тестова туристическа обиколка в периода 13 – 15 юли 2021.

Всички желаещи да се включат в обиколката кандидати над 55 години могат да го направят като изпратят своите мотивационни писма на следния имейл адрес: chitalishte.gramada@abv.bg, използвайки куриер или услугите на български пощи, както и на място на следния адрес: За Народно читалище „Пробуда-1908”, гр. Грамада, площад “Мико Нинов” 2.

Срок – 15 юни 2021г. Първият кандидат, който подаде мотивационно писмо ще бъде включен в тура. Побързайте, има само едно място! Очаква ви посещение на приказни места и музеи.

ВАЖНО !!! ПРОМЯНА В ПРАВИЛАТА НА КОНКУРСЗА ИЗБОР НА УЧАСТНИЦИ НАД 55 ГОДИНИ В ТЕСТОВ ТУР

 

Поради получени обаждания от кандидати, желаещи да се включат в конкурса, които изразиха невъзможност да подготвят своите мотивационни писма в предварително обявения срок на конкурса и затруднение да ги изпратят по електронна поща, променяме първоначално обявените правила на конкурса, както следва.

  • Удължаваме срока на провеждане на конкурса до 15 март 2021г.
  • Всички желаещи да се включат в конкурса кандидати над 55 години могат да го направят като изпратят своите мотивационни писма на следния  имейл адрес: chitalishte.gramada@abv.bg, използвайки куриер или услугите на български пощи, както и на място на следния адрес: За Народно читалище „Пробуда-1908”, гр. Грамада, площад “Мико Нинов” 2
  • С всички кандидати, които изпратят мотивационни писма, които отговарят на изискванията на конкурса ще се свържат по телефона представители на журито на конкурса, които  ще проведат кратко интервю с всеки кандидат под формата на въпросник. На базата на мотивационното писмо и интервюто ще бъдат селектирани 5 участника за участие в тестов туристически тур.
  • Списъкът с избраните участници ще бъде публикуван на 23 март 2021г.

 

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УЧАСТНИЦИ НАД 55 ГОДИНИ В ТЕСТОВ ТУР

 

Целта на конкурса е да изберем участници от Република България и Република Сърбия на възраст над 55 години, които да вземат участие в три дневна тестова туристическа обиколка (две нощувки) в региона на Видин и Зайчар, с цел да оценят разработен в рамките на проект “Туризъм за възрастни – опит 55 +”, реф. № CB007.2.12.056, финансиран по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия, туристически маршрут за туристи 55 +. Предвижда се тестовата туристическа обиколка да се проведе през месеците март / април 2021 г. в трансграничния регион Видин и Зайчар, но заради епидемиологичната ситуация, свързана с Covid – 19, периодът на провеждане на туристическия тестов тур е индикативен.

Организаторите на конкурса си запазват правото да променят периода на провеждане на тестовия туристически тур, съгласно епидемиологичната ситуация свързана с  Covid – 19 в Република България и Република Сърбия.

  • ОРГАНИЗАТОР

Конкурсът се провежда паралелно във фейсбук в Сърбия и България. Организатор на конкурса за избор на  5 участници над 55 години от България за участие в тестов туристически тур е Народно читалище „Пробуда 1908“ град Грамада. Организатор на конкурса за избор на  5 участници над 55 години от Сърбия за участие в тестов туристически тур е Асоциация „Манифесто“, Княжевац. Конкурсът ще се проведе на двете специално създадени по проекта Facebook страници. Правилата на конкурса за избор на българските участници ще се публикуват на следната страница: Туристически приключения за опитни туристи от третата възраст. За избор на сръбските  участници ще се публикуват на следната интернет страница: Turizam za seniore, 55+ iskustava.

Този конкурс не се организира от социалната мрежа Facebook. Участниците в конкурса предоставят своята информация на организаторите на конкурса, а не на Facebook.

  • ПРАВНА РАМКА

– Всеки гражданин на Република България на възраст над 55 години с постоянен адрес в Република България има право да кандидатства за участие в тестовата туристическа обиколка.

– Всеки, желаещ да вземе участие в конкурса е длъжен да представи мотивационно писмо, съдържащо известен интересен факт за региона Видин-Зайчар, както и описание на мотивацията си за участие в туристическата обиколка и опита си в участие в подобни туристически инициативи. Текстът не трябва да е по-голям от 500 думи. В мотивационното писмо задължително трябва да се включат и данни за контакт.

– Желаещите да се включат в конкурса участници могат да се информират за ключовите туристически обекти, които ще бъдат включени в маршрута на  следния интернет сайт:

http://seniortourismbgrs.eu/category/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%88%d1%80%d1%83%d1%82 % d0% b8 /? fbclid = IwAR0J3C5X-fbgosIsAwFoXJDGYQC-2f4258Nj0_oBhKQKoa46bCdyx3LDn6k

  • Територия на Конкурса

Конкурсът се провежда паралелно на територията на Република България и на територията на Република Сърбия.

  • Период на Конкурса

Конкурсът ще бъде проведен в периода: от 17.02.2021г. – до 12:00ч. на 24.02.2021г.

  • Механизъм на Конкурса

Участниците в конкурса трябва да изпратят своите мотивационни писма на следния  имейл адрес: chitalishte.gramada@abv.bg. Крайният срок за изпращане на текстовете е 24 февруари  до обяд (12 часа).

Журито ще провери дали са изпълнени всичките критерии за участие в конкурса от всеки един кандидат, ще оцени мотивационните писма и ще направи класация. Само тези мотивационни писма, които отговарят на всички зададени критериите за участие ще бъдат оценявани от журито.

В случай, че някои мотивационни писма получат едни и същи точки, предимство ще бъде дадено на този кандидат, който е представил пръв своето мотивационно писмо.

  • Общи положения:

Право на участие в конкурса имат всички граждани на Република България над 55 години.

Важно: Участието в туристическата обиколка е безплатно. Организаторите покриват разходите за кетъринг, транспорт  и настаняване на участниците по време на туристическия тестов тур. Избраните 5 участника за участие в туристическата обиколка трябва да покрият единствено своите пътни разходи до град Видин и обратно от град Видин до адреса им на местоживеене, тъй  като обиколката стартира от град Видин и приключва в град Видин.

Участниците се състезават за 5 места в туристическата обиколка.

Планираната туристическа обиколката ще бъде осъществена, съгласно валидните епидемиологични мерки. Петте участника спечелили участие в туристическия тестов тур, ще бъдат информирани две седмици предварително преди точната дата на провеждане на тестовия тур. При невъзможност на някой участник да вземе участие в тура, ще бъде поканен следващия класиран участник  да се включи в тура.

Късмет на всички участници!

 

Oткриваща конференция по проект “Туризъм за възрастни – опит 55 +”, реф. № CB007.2.12.056 по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия

На 19 януари 2021 в град Княжевац, Сърбия се проведе откриваща конференция по проект “Туризъм за възрастни – опит 55 +”, реф. № CB007.2.12.056 по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия, съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ II за програмния период 2014 – 2020. По време на конференцията се представи проекта, идеята, целите и изпълнените до момента дейности, както и предстоящите дейности. В края на конференцията се проведе дискусия за провеждането на предстоящите два уъркшопа по проекта.

Откриваща конференция по проект “Туризъм за възрастни – опит 55 +”, реф. № CB007.2.12.056

На 10 септември 2020 в конферентната зала на ВТПП, град Видин се проведе откриваща конференция по проект “Туризъм за възрастни – опит 55 +”, реф. № CB007.2.12.056 по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия, съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ II за програмния период 2014 – 2020. По време на конференцията модераторът по проекта представи идеята, целите и предстоящите дейности по проекта. В края на конференцията се проведе интересна дискусия за това кои туристически обекти от двата региона би трябвало да се включат в туристическите маршрути, които предстои да се разработят по проекта.