Туризъм за възрастни 55+

Стратегия

Стратегия – Български език

Ако имате проблем с прегледа на файла, свалето го от ТУК в .rar формат

Стратегия – Сръбски език

Ако имате проблема са прегледањем датотеке, преузмите је ОВДЕ у .рар формату

Стратегия – Английски език

If you have a problem viewing the file, download it from HERE in .rar format

Анализ

ПРОУЧВАНЕ НA НУЖДИТЕ ПРИ ПЪТУВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА И ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ ЕС

Ако имате проблем с прегледа на файла, свалето го от ТУК в .rar формат

ISTRAŽIVANJE POTREBA STARIJIH PUTNIKA I NAJBOLJIH PRAKSI EU

Ако имате проблема са прегледањем датотеке, преузмите је ОВДЕ у .рар формату

Research on senior travel needs and EU best practices ENG

If you have a problem viewing the file, download it from HERE in .rar format

База данни

Ако имате проблем с прегледа на файла, свалето го от ТУК в .rar формат

If you have a problem viewing the file, download it from HERE in .rar format


Ако имате проблема са прегледањем датотеке, преузмите је ОВДЕ у .рар формату