Туризъм за възрастни 55+

Контакти

 

Народно читалище „Пробуда-1908” от Грамада, България

Град Грамада, площад “Мико Нинов” 2

Тел: +359 883 331711

chitalishte_gramada@abv.bg

 

Сдружение Манифесто от Княжевац, Сърбия

Град Княжевац, ул. „Княза Милоша“ 15

Тел: +3816451552171

manifesto.office@gmail.com