Туризъм за възрастни 55+

Проект „Туризъм за възрастни 55+“ Номер на проекта CB007.2.12.056

 

Проектни партньори:

Народно читалище „Пробуда-1908” от Грамада, България

Сдружение Манифесто от Княжевац, Сърбия

За проекта:

Основната цел на проекта е да подобри капацитета на целевата група да отговори на потребностите на възрастните туристи, да изгради общ и иновативен туристически продукт за възрастни туристи 55+, да създаде адекватна база данни и маршрути, подходящи за туристи 55+, да промоцира новия продукт чрез социалните медии

Дейности по проекта:

 • Конференции за откриване на проекта;
 • Проучване на потребностите на възрастните туристи при пътувания и добри практики на ЕС;
 • Изготвяне на база данни за разработване на туристически продукт за възрастни туристи в региона на Зайчар и Видин
 • Заснемане на рекламен филм за новия туристически продукт за възрастни туристи 55 +;
 • Кампания в социалните медии;
 • Уъркшоп за разработването на туристически продукт за възрастни туристи  55 +
 • Тестова обиколка за възрастни туристи 55 + на новия маршрут;
 • Стратегия за разработване на туристически продукт за възрастни туристи в трансграничния регион на Видин и Зайчар
 • Финална конференция.

Целеви групи

Туристически доставчици (хотелиери, ресторантьори, малки фирми в областта на туризма), граждански сектор, занимаващ се с туризъм за възрастни хора 55+, местни власти, туристически агенции и туроператори

Резултати по проекта

 • Подобрен капацитет на целевата група да отговори на потребностите на възрастните туристи 55 +;
 • Изграден общ и иновативен туристически продукт за възрастни туристи 55+;
 • Създадена адекватна база данни и маршрути, подходящи за туристи 55+;
 • Промоциран туристически продукт за възрастни туристи 55+ чрез социалните медии.